Στοιχεία Επικοινωνίας

Έδρα - Κεντρικά Γραφεία:

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 108

114 72 Αθήνα

Τηλ.: 210 - 3277 000

Fax: 210 - 6436 747

e-mail: Contact@e-rent.gr