Εμπορική Ρεντ Μακροχρόνιες Μισθώσεις Οχημάτων

 

Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία

 

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 108, Αθήνα 114 72

Τηλ.: +30 210 327 7000
Fax: +30 210 327 7077
E-mail: contact@e-rent.gr